Holowania portowe, holowania pełnomorskie
cumowania statków, lodołamanie

Asysty przeciwpożarowe                                                      

                  

Naliczanie dodatku bunkrowego          

 

Informujemy, że z dniem 01.04.2019

wprowadzamy w zakres naszych usług

asysty przeciwpożarowe.

W związku z tym dodajemy do

Taryfy WUŻ w dziale III nowy paragraf.

 

           

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 25.02.2019r.

zgodnie z Tabelą do dodatku bunkrowego

zamieszczoną na stronie internetowej w zakładce

„Taryfa”, rozpoczynamy naliczanie dodatku

bunkrowego w wysokości 2% do stawki bazowej

wynikającej z taryfy.

                                                                  

 

Czytaj więcej…