Uroczystość podniesienia bandery na nowym Holowniku VEGA back