Marek Wengrzyn Prezesem Zarządu wróć

Marek Wengrzyn Prezesem Zarządu

11 grudnia 2015 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników „WUŻ” Port and Maritime Services Ltd Sp. z o.o., na którym został wybrany nowy prezes – Pan Marek Wengrzyn