Naliczanie dodatku bunkrowego wróć

Naliczanie dodatku bunkrowego

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 25.02.2019r. zgodnie z Tabelą do dodatku bunkrowego zamieszczoną na stronie internetowej w zakładce „Taryfa” rozpoczynamy naliczanie dodatku bunkrowego w wysokości 2% do stawki bazowej wynikającej z Taryfy.