Tabela do dodatku bunkrowego wróć

Tabela do dodatku bunkrowego

„WUŻ” Gdańsk zamieszcza Tabelę do dodatku bunkrowego zgodnie z zapisem w Taryfie w § 11 i 16.

Dodatek bunkrowy